ICCs medlemsland dypt bekymret over Russlands arrestordre

Medlemslandene i Den internasjonale straffedomstolen kaller Russlands arrestordre på sjefanklageren og flere dommere dypt bekymringsfull og beklagelig.
Det statlige russiske nyhetsbyrået Tass meldte fredag at den britiske sjefanklageren i ICC, Karim Khan, var ført opp på landets liste over ettersøkte personer.
Uttalelsen fra ICC kommer fra presidentskapet for forsamlingen av stater som har ratifisert domstolens statutter. Det dreier seg om totalt 123 land. ICC har myndighet til å straffeforfølge krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.
Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt arrestordre på Russlands president Vladimir Putin og landets barneombud Maria Lvova-Belova. Mistanken dreier seg blant annet om krigsforbrytelser og ulovlig deportering av barn og overføring av mennesker fra ukrainsk territorium til Russland. (NTB)