IHR: Iran planlegger nye henrettelser

Iran planlegger om kort tid å henrette 22 dødsdømte, blant dem seks kvinner, ifølge den Oslo-baserte menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights (IHR).
De 22 er dømt til døden for drap og narkotikarelaterte forbrytelser og sitter på venteceller ved to fengsel i Isfahan, ifølge IHRs leder Mahmood Amiry-Moghaddam.
(NTB)