Ingen sikta etter drapssaka i Bergen

Politiet holder på å kartlegge nettverket og rørslene til kvinna og mannen som blei funnen døde på ei adresse i Ytre Sandviken i Bergen i dag. Begge personane var funne med skader som svarer til kriminelle handlingar.
Politiet har så langt ikkje sikta nokon i saka og jobbar ut frå fleire ulike hypotesar, men etterforskar saka som ein drapssak. Politiet vil ikkje kommentera korleis dei to personane har blitt drepne, og har ikkje oversikt over involverte personar.