Island hever renten

Islands sentralbank hever styringsrenta til 8,75 prosent, Bankens rentekomité vil gjøre det lettere å nå inflasjonsmålet på 2,5 prosent. I april var inflasjonen på 9,9 prosent, nesten det samme som i mars da den var på 9,8 prosent. Sentralbanken frykter at kraftig etterspørsel i en sterk økonomi skal føre til en lønns- og prisspiral. Inflasjonen ventes å være høy også neste år, og sentralbanken spår en økonomiske vekst i år på 4,8 prosent i stedet for 2,6 prosent som den trodde i februar.
(NTB)