Israel har omgjort en beslutning om å ikke bosette i fire okkuperte områder

De fire bosettingene ble avviklet av daværende statsminister Ariel Sharon i 2005. Tirsdag ble det vedtatt å omgjøre beslutningen. Det kan åpne opp for at de fire bosettingene igjen vil bli befolket.
USAs utenriksdepartement kaller det «ekstremt bekymringsfullt» og «et hinder for fred.»
FNs sikkerhetsråd har slått fast at de israelske bosettingene i okkuperte områder er ulovlige og et brudd på folkeretten. Bosettingene huser i dag rundt 700.000 israelere.
FN, USA og EU kom også med krass kritikk av Israels finansminister, som hevder at det palestinske folk ikke eksisterer.
– Det finnes ikke noe slikt som et palestinsk folk, sa Israels finansminister, den ytterliggående høyrepolitikeren Bezalel Smotrich, under en tale i Frankrike søndag.