Jeger død etter mogleg villsvinangrep

Ein dansk mann i 60-åra er funnen død i et jakttårn i svenske Småland.
Politiet vart varsla om dødsfallet i Eksjö kommune onsdag morgon.
Dei stadfestar no at det er snakk om ei ulykke og seier mannen truleg har møtt eit villsvin som har skadd han. Deretter har han klart å komme seg unna og opp i jakttårnet, der han døydde.
Jegerar er sende ut for søkje etter skadde vilt i området.