Jorunn Lossius er kandidat til nestledervervet i KrF

Jorunn Lossius stiller som kandidat til å bli ny nestleder i KrF.
– Jeg er som kjent svært motivert for nestledervervet, og har gitt mitt svar til valgkomiteen sier Lossius til NRK.
Lossius sier at hun som tidligere stortingsrepresentant har fått erfare viktigheten av KrFs innflytelse i norsk politikk.
– Jeg vil fortsette å kjempe mot venstresidens iver etter overstyring av familie, trossamfunn og frivillige og ideelle aktører. Samtidig ser jeg viktigheten av at KrF har en tydelig stemme i verdispørsmål, sier Lossius.
Tidligere onsdag ble det klart at Ida Røse også stiller til valg for nestledervervet i KrF.
– Det er vel ingen av oss som er i posisjon til å utfordre den andre på dette tidspunktet. Jeg tenker at det er svært positivt for partiet at de har flere motiverte kandidater for et så ansvarsfullt verv som nestledervervet er. Så får det være opp til partiet å avgjøre hvem de ønsker, og hvor mye vekt geografisk representasjon skal tillegges, sier Lossius.