Kilder til NRK: Utvalg vil gi sykepleieroppgaver til helsefagarbeidere

Sykehus der sykepleiere gjør flere legeoppgaver og helsefagarbeidere gjør sykepleieroppgaver. Det er anbefalingen fra kommisjon om helsepersonell.
I rapporten fra Helsepersonellkommisjonen blir oppgavedeling et sentralt tema, erfarer NRK.
Torsdag kommer rapporten som foreslår store endringer for hva de ulike profesjonsgruppene innen helse skal utføre.
Kommisjonen mener at svaret ikke er flere ansatte, men at det må jobbes mer effektivt.
Noen av forslagene er:
Spesialistene skal ikke gjøre oppgaver andre kan utføre
Flere oppgaver gis til helsefagarbeidere og ufaglærte
Man må få bukt med overbehandling
Hvis forslagene gjennomføres, vil mange sykepleieroppgaver gis til annet helsepersonell i årene som kommer.