Kjæledyr fra Ukraina koster Dyrebeskyttelsen dyrt

Ifølge Dyrebeskyttelsen Norge er det 1500 kjæledyr i Norge som tilhører ukrainske flyktninger. Dyrene har så langt kostet den frivillige organisasjonen over 1 million kroner. Pengene gikk til veterinærbesøk, fôr og annet utstyr kjæledyr trenger.
Dyrebeskyttelsen Norge mener ansvaret ikke bare bør ligge på deres organisasjon.
– Vi opplever at flyktningenes dyr blir glemt av hjelpeapparatet og ansvaret dyttet over på oss. Vi vil gjerne hjelpe, men slik det er nå, klarer vi ikke bære byrden alene, sier Hanne Svenningsen i Dyrebeskyttelsen Norge.