Kjerkol ber Helsedirektoratet om forslag til merking av alkohol

Helsedirektoratet har fått beskjed fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om å vurdere hvordan alkoholholdig drikke kan utstyres med advarsler om helserisiko.
Oppdraget kommer etter at direktoratet i fjor foreslo at fjor at man burde gå inn for å merke alkohol med en advarsel, skriver Altinget. Merkingen kan potensielt omfatte vin, brennevin og annen alkoholholdig drikke
Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler en slik merking, og det er lenge blitt jobbet med saken i EU. Der har imidlertid vinprodusenter i Italia og Tyskland forsøkt å stoppe et slikt forslag.
Bakgrunnen er at alkohol kan øke risikoen for sykdom, blant annet kreft.
Direktoratet oversendte et over 30 siders brev med sin anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet i fjor vår. Der argumenterer direktoratet med at advarselsmerking kan være et viktig virkemiddel for å øke befolkningens kunnskap om mulige helseskader av alkoholbruk.
I tillegg til at det påpekes en mulig sammenheng mellom alkohol og kreft, vises det også til at alkoholforbruk kan føre til hjerte- og karsykdommer. (NTB)