Kongressen vedtar lov om beskyttelse av likekjønnet ekteskap

Representantens hus har vedtatt en lov som beskytter likekjønnet ekteskap i USA.
258 stemte for, deriblant nesten 40 republikanere, mens 169 stemte mot i torsdagens avstemning i Representantens hus.
Loven er med det godkjent av begge kamrene i Kongressen. Et flertall i Senatet stemte for loven i forrige uke. Nå sendes den videre til president Joe Biden, som ventes å undertegne den om kort tid.
Dermed er den konservative høyesteretten forhindret fra å avskaffe retten til likekjønnet ekteskap slik de gjorde tidligere i år med retten til abort.
Den nye loven krever ikke at delstatene må innføre retten til likekjønnet ekteskap, men den krever at de anerkjenner slike ekteskap som er inngått i andre delstater.
Loven gjelder også for ekteskap mellom folk av forskjellige raser, som fortsatt er omstridt i noen deler av Sørstatene, selv etter mange tiårs borgerrettighetskamp. (NTB)