Kraftig økning i gassprisene i Pakistan

Vanlige pakistanere vil trolig få det enda tøffere etter at regjeringen måtte øke avgiftene på naturgass etter krav fra IMF.
Det internasjonale pengefondet (IMF) har satt økte skatter og avgifter som krav for å gi nye kriselån til Pakistan.
Formålet er å få orden på statsfinansene. Men tiltakene kan både gjøre situasjonen vanskeligere for fattige pakistanere, og føre til høyere inflasjon.
Avgiftene på naturgass ble tirsdag økt med mellom 16 og 112 prosent både for næringslivet og vanlige forbrukere.
(NTB)