Kraftig vekst i Saudi-Arabias økonomi

Saudi-Arabias bruttonasjonalprodukt hadde i siste kvartal en vekst på nesten 12 prosent sammenlignet med året før.
Den oljesmurte økonomien i landet er med andre ord i kraftig vekst, ikke minst på grunn av energikrisen i kjølvannet av Ukraina-krigen. Til tross for oppfordringer fra vestlige land om å øke oljeproduksjonen, har Saudi-Arabia valgt å holde produksjonen på noenlunde samme nivå som før.
Foreløpige tall fra landets statistikkbyrå ble lagt fram søndag og viser en BNP-økning på 11,8 prosent i andre kvartal.
– Denne dynamiske utviklingen skyldtes hovedsakelig en vekst i oljesektoren på 23,1 prosent, sier byrået. Utenfor oljesektoren var veksten på 5,4 prosent sammenlignet med 2021.
Landet er verdens største eksportør av råolje. Verdens pengefond IMF anslår at Saudi-Arabias økonomi vil vokse med 7,6 prosent i løpet av 2022.
(NTB)