Krever uavhengig gransking av terroren 25. juni

De siste månedene har det kommet frem at etterretnings- og sikkerhetstjenestene har sittet på mer informasjon rundt terrorangrepet enn de tidligere har kommunisert, det skriver Oslo pride i en pressemelding.
– Avsløringene vitner om en alvorlig systemsvikt i norsk kontraterrorarbeid overfor skeive. Grensen er nådd, og regjeringen må ta grep, sier leder i Oslo pride Dan Bjørke.
Onsdag sendte de skeive organisasjonene og flere av de største pride-arrangørene i Norge et opprop til regjeringen med et krav om en uavhengig gransking av håndteringen av terrorangrepet 25. juni.
– Regjeringen må sikre en uavhengig gransking som har et tilstrekkelig bredt mandat til å se på totalbildet før, under og etter terrorangrepet. Mandatet dekker blant annet ikke evaluering av EOS-myndighetenes samarbeid, ei heller samarbeid og samhandling med eksterne aktører før angrepet med unntak av helsemyndighetene, sier Bjørke.