Kvinne stadfesta omkommen etter trafikkulykke på fylkesveg 17

Ein kvinne har mista livet i trafikkulukka i Meløy kommune i Nordland. Det stadfestar politiet.
To bilar var involvert i ulukka, ein lastebil og ein personbil.
Pårørande til kvinna er varsla.