Lærlinger får skru på F-16-jagerfly

For å sikre seg nok teknikere har Forsvaret åpnet et helt eget område på kampflybasen på Ørlandet forbeholdt lærlinger i flyfag. Øving på utdaterte F-16-jagerfly kan bli nøkkelen for å få nok flymekanikere. Etter ett års trening skla lærlingene få skru på den nye F-35 jagerflyene.