Lederen i FRI støtter gransking av e-tjenesten

Inge Alexander Gjestvang, leder i foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), sier til NRK at de støtter kravet om at også E-tjenesten må granskes. – Mange skeive hadde allerede lav tillit til politiet før 25. juni. Terrorangrepet og håndteringen av dette har svekket denne tilliten ytterligere. Skeive er identifiserte trusselutsatte og er nå demonstrert terrormål, sier han til NRK.