Ledige plasser på samiske utdanningstilbud

I dag publiserte Samordna opptak oversikten over ledige studieplasser på universitet og høgskole.
Det er flere samiske utdanninger som har ledige plasser, deriblant samisk grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet og Sámi allaskuvla. Det er også ledige plasser på samisk barnehagelærerutdanning, årsstudium i nordsamisk på morsmålsnivå og bachelor i samisk språk og litteratur.
Listen over ledige studieplasser finner du på Samordna opptak.