Løfter om 9,6 milliarder euro til Syria

På EUs giverkonferanse om humanitær bistand til Syria ble det lovet totalt 9,6 milliarder euro i tilskudd og lån for å støtte landet og utsatte naboland. EU-kommisjonen, EU og unionens medlemsland lovet 5,6 milliarder euro i tilskudd, mens internasjonale finansinstitusjoner lovet 4 milliarder euro i lån. Det tilsvarer totalt rundt 109 milliarder norske kroner etter dagens kurs. Norge, som også deltok på giverkonferansen, gir 1,7 milliarder kroner.
(NTB)