Lover 130 milliarder for å redde korallrevene

En koalisjon bestående av 45 land gikk tirsdag sammen om å love 12 milliarder dollar – 130 milliarder kroner – for å bevare og restaurere korallrevene.
De lover også å doble arealet av beskyttede korallrev fra dagens 60.000 km². Det melder AFP.
Korallrev er truet av at havtemperaturen stiger på grunn av klimaendringene.