Mange skogbranner gir rekordhøye klimautslipp

Den nordlige halvkule har blitt usedvanlig kraftig rammet av skogbranner i vår, går det fram av en rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus.
Ifølge rapporten har utslippene av CO2 og andre klimagasser fra skogbranner vært rekordstore i flere regioner, og brannsesongen begynte også svært tidlig i år.
Spania har siden mars vært hardt rammet, særlig Valencia-regionen. Det resulterte i mai i de høyeste spanske utslippene siden 2012.
Høye temperaturer og tørke i Europa i vinter har ført til overhengende risiko for skogbrann mange steder.
Også i Canada, Kasakhstan, Mongolia og i noen av Russlands naboregioner er det registrert uvanlig mange og store skogbranner i år.
I Canada ble det i mai registrert ti ganger høyere utslipp av klimagasser fra branner enn noensinne tidligere. Saskatchewan-provinsen ble aller hardest rammet.
Også i provinsene British Columbia, Northwest Territories og Nova Scotia ble det målt uvanlig store utslipp fra branner.
Brannene i Canada har bidratt til at Toronto og New York onsdag toppet lista over storbyer med verst luftkvalitet , bare forbigått av Dubai.
(NTB)