Matapour møtte i retten for første gang

Oslo tingrett besluttet at varetektsfengslingen av Matapour forlenges med fire nye uker mandag. Det er første gang Matapour har møtt til rettsmøte etter Oslo-skytingen 25. juni i år.
Etter det NRK erfarer ble han fraktet i helikopter fra Bergen, der han for tiden er tvangsinnlagt for judisiell observasjon ved Regional sikkerhetspost på Haukeland universitetssjukehus.
Det bekrefter både politiadvokat Ingvild Myrvold og forsvarer Bernt Heiberg overfor NRK.
– Han var til stede i retten, men har ikke avgitt forklaring, sier Myrvold.