Mennesker i Europa brukte pil og bue for 54.000 år siden

Et funn i en grotte i Sør-Frankrike viser at mennesker brukte pil og buer allerede for 54.000 år siden. Det skriver nyhetsbyrået AFP.
Det er 40.000 år tidligere enn først antatt at mennesker i Europa brukte pil og bue.
Funnet av flere pilspisser av flint ble gjort i Mandrin i midten av Rhonedalen i Sør-Frankrike.