Midlertidig løsning for bostedsløse i Bergen

I Bergen måtte mellom 10 og 20 bostedsløse sove i ute i natt til onsdag fordi overnattingstilbudet, som Kirkens Nødhjelp har drevet for fattige i byen, stengte tirsdag.
Nå har Bergen kommune ordnet til er en midlertidig løsning i Fyllingsdalen, så de bostedsløse får tak over hodet.
– Når vi så at tilbudet vi hadde med hjemreise ikke var tilstrekkelig for en god del, så kastet vi oss rundt for å se om det var noe vi kunne få til på veldig kort sikt. Da var det skolebygget i Fyllingsdalen som pekte seg ut som den beste løsningen, forteller Katrine Nødtvedt, avtroppende sosialbyråd (MDG) til NRK.