Milliardsprekk for Bybanen i Bergen

Bybanens nye trasé til Fyllingsdalen i Bergen blir en milliard kroner dyrere enn budsjettert.
– Prosjektet har dessverre ikke hatt tilstrekkelig kontroll med den løpende kostnadsutviklingen, og det tar vi selvkritikk for, skriver Håkon Rasmussen, avdelingsdirektør for mobilitet og kollektiv i Vestland, i en pressemelding onsdag.
Bybanen til Fyllingsdalen skal etter planen åpne i november i år. Den nye budsjettoverskridelsen skyldes blant annet kraftig prisvekst i bygg- og anleggsbransjen, merkostnader for grunnerverv og andre uforutsette kostnader, ifølge fylkeskommunen.
Prosjektdirektør Roger Skoglie, som har ledet arbeidet med utbyggingen siden 2012, har valgt å trekke seg.
Rasmussen opplyser til Bergens Tidende at Skoglie trekker seg fordi han synes det er uheldig at budsjettoverskridelsen kommer fram på den måten den gjør, og så sent i prosjektet.
Det er ikke første gang utbyggingen av Bybanen i Bergen blir dyrere enn anslått. I juni ble det kjent at den ville koste minst 17 milliarder kroner, opp fem milliarder fra tidligere estimater. (NTB)