Mistenker smitte ved oppdrettsanlegg i Meløy

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi, også kalt ILA ved Nova Sea sin sjølokalitet 29776 Teksmona i Meløy kommune. Viruset fører til alvorlig og smittsom sykdom hos laks, men er ufarlig for mennesker.
Det var Kulingen som omtalte saken først.
– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredningen av eventuell sykdom unngås.
Det skriver Mattilsynet på sine nettsider.
Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) som er tatt ved lokaliteten. For å begrense smittespredning har anlegget fått restriksjoner, deriblant forbud mot flytting av fisk.