Mobbesak i Drangedal ankes til Høyesterett

Mobbesaken i Drangedal går til Høyesterett dersom ankeutvalget godkjenner anken.
Onsdag ble det kjent at 31 år gamle Cecilie Haugen har bestemt seg for å anke saken sin til Høyesterett.
Hun søkte om erstatning fra kommunen i 2020, fordi hun mente hun ble mobbet på skolen og at kommunen ikke gjorde nok for å stoppe det.
Etter flere runder i retten, har Haugen nå anket til Høyesterett. Det er nå opp til Høyesteretts ankeutvalg å godkjenne anken