Mobilnettet i Bø er nede

Mobilnettet i Bø er nede etter at åtte av ti basestasjoner har falt ut, opplyser Bø kommune i en pressemelding. Kommunen har satt inn krisestab.
– Trygghetsalarmene for Bø er falt ut. Vi oppfordrer pårørende om å besøke sine nære inntil ny melding kommer, skriver de.
– Bøfjerdinger som har akutt behov for helsehjelp eller må varsle brann, men ikke har fungerende telefon, kan møte opp ved hovedinngangen på Bøheimen, så vil vi formidle kontakt via nødnettet.