Nei til billigere fjernvarme

Oslo bystyre sa onsdag kveld nei til å frikoble prisen på fjernvarme fra prisen på elektrisk strøm.
Fjernvarmen fra søppelforbrenning i Oslo blir levert av Hafslund Oslo Celsio, der kommunen eier 60 prosent.
Forslaget, som opprinnelig kom fra Fremskrittspartiet, fikk støtte fra Høyre, Folkets Parti og Rødt. Hensikten var å gjøre fjernvarmen billigere.
Flertallet mente at fjernvarmeprisen bør reguleres nasjonalt og at forslaget ville bryte med aksjonæravtalen med de mindre eierne i fjernvarmeselskapet.