Nektar straffskuld for å skote 16-åring som ringde på feil dør

Ein 84 år gammal mann i Kansas City nektar straffskuld etter at han skaut og skadde ein 16 år gammal gut som ringde på feil dør. Mannen møtte sjølv i retten, men blei etter kvart sett fri mot at han ikkje tok kontakt med 16-åringen, godtok at mobilen hans blei overvaka og våpenet hans blei inndrege.