Nesten 1000 personar har mista livet etter flaum i Pakistan

Tusenvis av innbyggjarar som bur langs Pakistans flaumramma elvar, er beordra av styresmakter til å evakuere som følgje av det kraftige regnet i landet.
Den årlege monsunen i Pakistan er avgjerande for vatning av avlingar og etterfylling av demningar og innsjøar, men kvart år øydeleggar han også mykje.
Hittil i år har nesten 1.000 personar mista livet som følgje av flaumen.
Ifølgje pakistanske styresmakter har den også ramma over 33 millionar menneske. Ein av sju pakistanarar har fått heimen sin øydelagt eller skadd som følgje av dei kraftige vassmengdene.
Regjeringa samanliknar årets flaumkatastrofe med 2010. Det er det verste flaumåret registrert i Pakistan nokosinne, der mista over 2.000 menneske livet og nesten ein femdel av landet var under vatn.
Ekspertar peikar på at klimaendringane kan vere ein mogleg syndebukk i år.
Pakistan er nummer åtte på Global Climate Risk Index, ei liste over landa som er mest sårbare for ekstremvêr forårsaka av klimaendringane.
(NTB)