Noah: Ulveavgjørelsen blir ikke anket

Siri Martinsen, leder i Noah, mener avgjørelsen fra lagmannsretten ikke engang tar med i diskusjonen den såkalte Letjenna-saken i samme rett.
– Den nærmest legger opp til at staten kan erstatte lovens vilkår med bestandsmål. Og det kan ikke være riktig juss. Det svekker tiltroen til rettsvesenet når man har grundige dommer som tilsier at staten gjør ulovlige vedtak, sier hun til NTB.
Samtidig opplyser hun at avgjørelsen ikke ankes.
– Vi vet at erfaring at når det åpnes for jakt, så skytes ulvene i løpet av helgen, Det har ingenting for seg å bringe dette videre, for i en forføyningssak må det være ulver som kan reddes, sier Martinsen.
Jakten skulle egentlig startet 1. januar og pågå til 15. februar.
(NTB)