Norge slutter seg til skog- og klimalederskap

På FNs generalforsamling oppfordret presidenten for klimaforhandlingene i Glasgow (COP26) verdens ledere til å bli med i lanseringen av «Forests and Climate Leaders Partnership – COP27». For å oppskalere tiltak for å beskytte, bevare og gjenopprette skogene i verden, samtidig som de leverer bærekraftig utvikling, skriver regjeringen i en pressemelding.
– Vi når ikke målene i Parisavtalen uten å stanse og reversere skogtapet innen 2030. For å få til dette kreves det ledelse og samarbeid. Derfor slutter Norge seg til «Forests and Climate Leaders’ Partnership COP27», tvitrer Statsministerens kontor onsdag kveld.