Norge vurderer relevansen av EUs naturmangfoldlov

Regjeringen skal vurdere om noe av innholdet i EUs naturmangfoldlov er relevant for EØS.
EU-parlamentet vedtok onsdag med knapt flertall en lov som ligger an til å bli den mest omfattende på det grønne området i EU.
Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad i Klima- og miljødepartementet sier vedtaket er svært gledelig, og kaller det et viktig signal fra EU. Norge skal nå vurdere hva i den nye forordningen det er aktuelt å implementere.
– Naturforvaltning er ikke omfattet av EØS-avtalen, og vi legger derfor til grunn at det meste av forordningen ikke er EØS-relevant. Vi må imidlertid ha en nærmere gjennomgang av forordningens innhold før vi kan konkludere om hvilke deler som eventuelt er EØS-relevante, sier Syrstad.
I lovforslaget står det blant annet at innen 2030 skal 20 prosent av land- og sjøarealene i EU settes av til å gjenoppbygge og sikre habitater for dyr, fugler, insekter og fisk. En endelig avtale skal være klar innen valget til EU-parlamentet i 2024.
(NTB)