Norske fiskere bekymret for russisk fiskeriaktivitet i Barentshavet

Flere norske fiskere reagert på det de har oppfattet som stor russisk aktivitet i norsk sone.
Det skriver Fiskeribladet.
– Aktiviteten oppleves som stor i forhold til fangstene som er rapportert inn. Forhåpentligvis er svaret så enkelt som dårligere tilgjengelighet, noe våre medlemmer også opplever. Men det vet vi ikke, sier Heggebø, som er svært bekymret over den begrensede kontakten mellom Norge og Russland.
I fjor ble tre russiske fiskefartøy anmeldt av Kystvakten, én for mangel på losleider og to for fiske av sild i et stengt område. Siden har ikke kontrollene avdekket alvorlige brudd på fiskerilovgivningen.
– Vi har kontrollert forholdsvis mange russiske fartøy i år. Vi har ikke avdekket noen alvorlige overtredelser, og har heller ingen indikasjoner på at det har funnet sted i våre farvann, sier Erling Øksenvåg, leder for kontroll og etterforskning i Kystvakten til avisa.