Norske offiserer refses for regelbrudd i FN-tjeneste

Sju norske offiserer er refset for alvorlige regelbrudd, blant annet sexkjøp, da de tjenestegjorde som en del av FNs fredsbevarende styrke i Sør-Sudan. Deretter ble flere av dem sendt ut på nye internasjonale oppdrag.
Sjefen for den norske kontingenten i 2013, oberst Petter Lindquist, slo alarm og mener Forsvarets utvelgelse av personell til FN-operasjoner er for dårlig.
Hilde Frafjord Johnson var ansvarlig for alle FN-operasjoner i Sør-Sudan fra 2011 til 2014. Hun reagerer sterkt på forholdene som de norske offiserene er refset for.
– Det er uakseptabelt at norske offiserer i FN, som har som oppdrag å beskytte sivile, faktisk utnytter sivile og sårbare mennesker på denne måten, sier hun til NRK.
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at forsvaret ikke har gjort en god nok jobb, og at offiserene aldri skulle vært sendt ut igjen.