NVE: Bedre magasinfylling og lavere kraftpriser 2. kvartal

Prisen på strøm var lavere i andre kvartal enn i første. melder NVE.
– En nedgang i gassprisen gjennom kvartalet, og perioder med mye sol- og vindkraft, bidro til de lavere priser på kontinentet. Gjennom utenlandsforbindelsene bidro dette til nedgangen i de norske kraftprisene, heter det i den siste kvartalsrapporten fra NVE.
Magasinfyllingen ble bedre gjennom kvartalet på grunn av mye tilsig, særlig sør i landet. Fyllingen i Norge var nær medianen for perioden 2003–2022 ved utgangen av kvartalet, ifølge NVE.
Direktoratet påpeker at det fortsatt er store prisforskjeller mellom sør og nord. Nord-Norge hadde den laveste kraftprisen, mens Sørvest-Norge hadde den høyeste.
(NTB)