Ny rapport: Behov for nærmere 900 flere kvalifiserte tolker i Norge

En fersk rapport om bruk av tolk viser at det i 2022 ble gjennomført omtrent 919 000 oppdrag på talespråk, og 73 000 oppdrag for døve, hørselshemmede og døvblinde.
På bestilling fra Direktoratet for integrering og mangfold (IMDi) er det samlet inn data fra offentlige organer om bruk av tolk på ulike språk.
Informasjonen skal brukes til å finne ut hvilke språk som bør prioriteres i de ulike kvalifiseringsordningene, og utdanningstilbudene i tolking kommende år.
Arabisk er det språket som det gjennomføres flest tolkeoppdrag på, etterfulgt av polsk, norsk tegnspråk, russisk, ukrainsk, tigrinja og somali.
Det er behov for nærmere 400 flere kvalifiserte tolker på arabisk. I tillegg mangler det 500 kvalifiserte tolker på 19 andre språk, viser rapporten, som ble lansert i Oslo tirsdag. (ekstern lenke).