Nye demonstrasjonar mot pensjonsreforma i Frankrike

Det er store demonstrasjonar mot Emmanuel Macrons pensjonsreform i ei rekke franske byar laurdag. Torsdag tok regjeringa i Frankrike i bruk ein kontroversiell regel som opnar for å presse gjennom pensjonsreforma utan avstemming i nasjonalforsamlinga. Politiet i Paris la laurdag ned forbod mot demonstrasjonar utanfor nasjonalforsamlinga. Men folk samla seg i staden i ein annan del av den franske hovudstaden.