Nye opplysninger om Trump-dokumentene

Tidligere president Donald Trump skal tidligere i år ha oppbevart over 700 sider med gradert informasjon i sin bolig. Det kommer frem i et brev fra USAs nasjonalarkiv som nå er offentliggjort.
Brevet ble sendt fra nasjonalarkivet til en av Trumps advokater i mai.
I brevet ble advokaten informert om at FBI ville få tilgang til 15 esker med dokumenter for å undersøke om de var blitt håndtert på ulovlig vis. (NTB)