Økonomer mener det ikke betyr mye om kornavtalen skrotes

At Russland trekker seg fra kornavtalen, får neppe stor betydning for kornprisene på verdensbasis, mener flere økonomer. Ukraina derimot kan bli hardt rammet.
– Det får neppe stor betydning for kornprisene globalt sett at Russland ikke vil forlenge kornavtalen, sier matvareøkonomen Henning Otte Hansen ved Københavns Universitet.
Han sier situasjonen er langt bedre enn for et år siden.
– Det vil på kort sikt gi litt mindre tilbud av korn på verdensmarkedet og dermed en viss prisstigning. Men vi ser neppe en ny matvarekrise. Vi står et langt bedre sted enn for et år siden, sier han.
Flere land har hatt en god kornhøst, og det er mer korn i globale lagre enn i fjor. Dessuten er forsyningskjedene ikke påvirket av koronastengte havner slik som i fjor.
Han viser også til at kornprisene ofte avhengig av energiprisene, og at de har vært fallende. Og at fraktratene er lave.
– Det trekker i retning av at vi i høyden opplever et lite prisskvulp, sier Otte Hansen.
De som derimot rammes hardest, er Ukraina, sier Torbjörn Jansson ved Sveriges landbruksuniversitet.
– For Ukrainas økonomi er korn en viktig inntektskilde, og for kornprodusentene kan det bli katastrofalt, sier han.
Siden krigen startet, er det etablert nye eksportveier utenom Svartehavet, og det letter situasjonen noe, men Ukraina kan likevel havne i en situasjon der deler av produksjonen ikke kan selges, mener han.
(NTB)