Omstritt alderstest avgjør asylsøknader

I snart 20 år har Norge tatt røntgenbilder av asylsøkere som en av flere faktorer for å vurdere alderen deres. Alderen avgjør hvilke rettigheter de har og om de får opphold.
Men alderstesten som blir brukt er svært omstridt. Nesten ingen fagfolk vil ta på seg jobben med å utføre testene. NRK har møtt to asylsøkere som ikke blir trodd.