OSSE fordømmer Russlands anneksjon

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) fordømmer Russlands annektering av okkuperte områder i Ukraina.
– Et åpenbart brudd på folkerettens grunnleggende regler, OSSEs prinsipper og FN-pakten, heter det i en kunngjøring fra organisasjonens ledelse.
– Russlands handlinger, som inkluderer militær mobilisering og uansvarlige atomtrusler, vil bare føre til en opptrapping av konflikten, heter det videre.
OSSE, som har 57 medlemsland, blant dem Russland, krever øyeblikkelig russisk tilbaketrekning fra Ukraina.
(NTB)