Over 30 naturvernorganisasjoner med kritisk brev til norske myndigheter

Over 30 organisasjoner og 14.000 mennesker har signert et opprop hvor de fordømmer avlivningen av hvalrossen Freya.
Brevet er rettet til det norske Fiskeridirektoratet.
– Vi som har signert vil utrykke vår dyptfølte bekymring for utfallet av Freya-situasjonen i Oslo, skrives det i brevet.
Det inneholder informasjon om hvalrosser og biologisk mangfold. Videre har organisasjonene fremmet en rekke krav til norske myndigheter, blant om en detaljert forklaring på hvorfor Freya ble avlivet.