Over 3600 døde etter jordskjelv i Tyrkia og Syria

Minst 2316 menneske har mista livet i Tyrkia om følge av dei kraftige jordskjelva som rysta landet måndag, opplyser tyrkiske myndigheiter. Det er over 550 fleire enn ved førre oppdatering. I Syria har talet på døde auka til 1293 menneske, melder nyheitsbyrået AFP. Det samla talet på døde har dermed passert 3000 menneske. Det er venta at talet på døde vil stiga.
I tillegg er over 14.000 menneske skadde. Tyrkiske myndigheiter har sagt at talet på skadde over 11.000 menneske. I Syria er meir enn 3400 skadde. Landets helseminister rapporterer om 1411 skadde i dei regimekontrollerte områda, og meir enn 2000 er skadde i dei opprørskontrollerte områda, ifølge redningsgruppa White Helmets (Dei kvite hjelmer).