Palla Pharma har sendt ut permitteringsvarsel til alle ansatte

Legemiddelfabrikken i Kragerø har sendt ut permitteringsvarsel til alle ansatte. Senest i vår fikk de beskjed om at fabrikken kunne bli nedlagt, før den ble reddet. Nå er er usikkerheten der på ny for de ansatte.
Årsaken skal være stor usikkerhet i markedet og en vanskelig økonomisk situasjon.