Politisk streik stanser kollektivtrafikken i Oslo

Torsdag ettermiddag er det varslet full stans på flere av linjene til Ruter, når de ansatte vil gå ut i et kvarters politisk streik. Oslo Sporveiers Arbeiderforening vil streike mellom klokken 15.30 og 15.45. Bakgrunnen for streiken er de høye strømprisene.
– Sporveien er hardt rammet av høye strømkostnader. Dette har påvirkning på våre arbeidsplasser og kan gi betydelige konsekvenser for kollektivtilbudet. Dagens regulering av strømprisene rammer privatpersoners økonomi hardt, og skaper usikkerhet i næringslivet, skriver fagforeningen om bakgrunnen for aksjonen.
Førerne kjører til nærmeste holdeplass og vil stå der til streiken er over.