Privatskole måtte svare etter gjentatte varsler

Studenter ved den private fagskolen Noroff i Oslo har siden 2020 levert inn 15 bekymringsmeldinger mot skolen til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut). Nylig måtte skolen møte hos Nokut for å forklare seg, skriver E24.
Nokut sier de ønsket en forklaring fra Noroff om blant annet hvordan skolen arbeider med studentmedvirkning, antall undervisningstimer som gis og kvaliteten på undervisningen.
Skolen forklarer at pandemien førte til flere krevende ungervisningsår, men at de er glad for at Nokut følger opp, slik at de kan lære og bli bedre.