PST etterforsker mulige brudd på Russland-sanksjoner

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforsker 12 saker om brudd på sanksjonsloven og eksportkontrolloven. De fleste sakene gjelder Russland, skriver E24.
– Det er vårt ansvar å straffeforfølge brudd på sanksjonsloven, og vi ser at det har blitt en økning i antall saker etter invasjonen av Ukraina. Det er også saker som omhandler varer som ikke kan selges til russiske selskaper, sier Nina Bakken, leder for påtaleseksjonen i PST.