Putin innfører forbud mot oljeeksport til pristak-land

Russlands president Vladimir Putin har tirsdag utstedt en ordre som forbyr eksport av olje og oljeprodukter til land som har innført pristak på russisk olje. Det melder Reuters. Forbudet trer i kraft fra 1. februar og varer til 1. juli 2023.
EU og G7-landene har innført et pristak på 60 euro per fat med russisk olje.
Oljepristaket skal bidra til å minske Russlands inntekter fra salg av råolje til tredjeland, og kommer på toppen av andre lignende sanksjoner fra EU, USA, Canada, Japan, Australia og Storbritannia. Også Norge har sluttet seg til oljepristaket.